Na straży majątku.

ASSET GUARD

„Nadzorowanie i dowodzenie majątkiem.”

Asset Guard to biuro rodzinne /family office/ którego usługi koncentrują się w obszarze   nadzorowania, monitorowania i  dowodzenia majątkiem. Celem naszych działań jest przede wszystkim kompleksowe zabezpieczanie całego rodzinnego majątku i jego właściwa alokacja. W swoich działaniach dbamy zarówno o ład rodzinny oraz ład korporacyjny. Stojąc po stronie klienta w relacjach z instytucjami finansowymi wspieramy go merytorycznie oraz organizacyjnie, przy jednoczesnym zachowaniu niezależności, transparentności i obiektywizmu oraz koncentracji na dobru klienta, dla którego najcenniejszym aktywem jest czas.

WSTĘP

Asset Guard świadczy kompleksowe usługi związane z szeroko rozumianym nadzorem nad majątkiem i zarządzaniem aktywami. Wspomagamy Klienta i jego Rodzinę w trakcie decyzyjności, koordynujemy wszystkie sprawy w imieniu właściciela majątku . Dbamy o to, aby struktura majątku była przejrzysta, a w dokumentach oraz umowach panował ład i porządek.

NA STRAŻY MAJĄTKU

TWOJE KORZYŚCI

 • o Poufność i dyskrecja.
  Twoja sytuacja i oczekiwania pozostaje między nami. Żadna z instytucji i jej pracowników nie uzyskuje wrażliwych dla Ciebie informacji.
 • o Komfort.
  Skracamy łączność pomiędzy szerokim wachlarzem rozwiązań, organizacji, ludzi a Tobą, dokonując wstępnej selekcji, weryfikacji, analizy, na podstawie których prezentujemy skondensowaną treść i informacje.
 • o Elastyczność.
  Nie stawiamy sobie wzajemnych ograniczeń i dostosowujemy się do zmian zachodzących tak w życiu, pracy naszego Klienta jak i zmian zachodzących w otaczającym nas świecie.
 • o Bezpieczeństwo.
  Rozumiane w szerokim aspekcie – osobiste, polityczne, krajowe, systemowe, zarówno Twoje i Twojej Rodziny, jak również Twojego majątku.
 • o Doświadczenie.
  Dzielimy się doświadczeniami naszych Klientów wykorzystując efekt skali w pozyskiwaniu informacji i rozwiązań.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Dysponujemy 12 letnim doświadczeniem we współpracy z Klientami na rynku finansowym, w szczególności usług bankowości prywatnej. Nasza praca dla Klienta cechuje się bezstronną i zdystansowaną postawą wobec instytucji finansowych – jesteśmy niezależni. W jasny i zrozumiały sposób wprowadzamy klienta w zagadnienia związane z nadzorowanie majtku. W dotychczasowej pracy pomogliśmy zabezpieczyć majątek Klientów poprzez zapisy, pełnomocnictwa, testamenty, selekcja instrumentów i instytucji finansowych. Dzięki naszej filozofii działania Klient ma pewność, że jedynym kryterium doradztwa jest jego własne dobro.

Asset Guard to rzetelność, dyskrecja, uczciwość i obiektywizm. Cechy te stanowią fundament w relacjach z Klientem. Więzi oparte na zaufaniu są podstawą we wspólnym osiągnięciu sukcesu. Jesteśmy w pełni niezależni, nie sprzedajemy produktów inwestycyjnych, nie mamy powiązań kapitałowych z żadną instytucją finansową.

Partnerzy
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.